ERP UYGULAMASI

ERP (KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI) UYGULAMASI
Resital ERP
Kurumsal Bilgi Sistemi

Resital Kurumsal Bilgi Sistemi işletmelerin bütün fonksiyonlarının bütünleşik olarak çalışabilmelerine imkan veren, kritik kaynakların yönetilmesini ve analiz edilmesini sağlayan bütünsel bir yazılım otomasyon sistemidir.

Resital Üretim Yönetim Sistemi

İşletmelerin hammaddeden mamüle, siparişten sevkiyata giden çizgide gerekli olan üretim süreçlerinin otomasyonunu sağlayan bir bilgi sistemidir.

 

Üretim İş Akış Şeması

MÜHENDİSLİK BÜRO
İş Merkezi Tanımı
Reçete Tanımı
Takvim Tanımı
Operasyon Tanımı
Rota Tanımı
Kalıp Tanımı
Tezgah Tanımı
Devamı>>
SATIŞ PLANLAMA
Satış Siparişlerinin Açılması ve Takibi
Ürün Veri Yönetimi
Satın Alma ve Teklif Sistemi
Devamı>>
ÜRETİM PLANLAMA
Ana Üretim Planlama (M.P.S.)
Malzeme İhtiyaç Planlama(M.R.P.)
Hammadde İhtiyaç Planlama
Otomatik Sipariş ve Talep Bildirimleri Oluşturma
Kapasite İhtiyaç Planlama(C.R.P)
Dönemsel İşemri ve Üretim Planlama
Detay Çizelgeleme
Devamı>>
ÜRETİM TAKİP
Üretim İş Emirleri
Üretim Fiş Girişleri
Operasyonel Üretim
Fason Takip
Devamı>>
KALİTE
Kontrol Aleti Sicil Kartları
Kontrol Aleti Hareketleri
Kalibrasyon Planı ve Takibi
Ürün İade İnceleme Formu
DÖF (Düzeltici Önleyici Faliyet Takibi)
Giriş - Proses- Son Kontrol Formları
Hata - Arıza Bildirim İşlemeleri
Bakım Planı
Devamı>>
BÜTÇE
Satış Sevk Miktar ve Tutar Bütçesi
İlk Madde ve Malzeme Miktar ve Tutar Bütçesi
Genel Üretim Bütçesi
Genel Yönetim Bütçesi
Devamı>>
MALİYET
Üretim Maliyeti
Ham Madde Maliyeti
Yardımcı Malzeme Maliyeti
Mamul Hammadde Kullanımı
Mamül Yansıtma Şablonu
Sabit Yansıtma Şablonu
 

 

MALİYET

MALİYETLENDİRME VE MALİYET MUHASEBESİ
Mamul ve ara mamullerin standart maliyetlerini sistemde tanımlı bulunan reçete ve operasyon maliyetlerinden alabilirsiniz. Dönem sonlarında iş merkezlerine atanmış olan gider kalemlerinden ilgili iş merkezlerinde üretilen ürün miktarlarına göre fiili maliyetlerinizi hesaplayabilirsiniz. Maliyet muhasebesi sistemi, Üretim bilgileri, hammadde kullanımları, genel üretim ve yönetim giderlerini hesaplar, Dağıtım anahtarlarını kullanarak gerekli olan tüm yansıtma işlemlerini otomatik yapar. Gerekli olan tüm muhasebe kayıtlarını oluşturur. Üretilen tüm yarı mamul ve mamüllerin maliyetlerini hesaplayarak stok güncellemelerini yapar.