İnşaat

ERP, CRM, SCM fonksiyonlarıyla %100 bütünleşik proje yönetmeyi kim istemez?

Workcube eBuilding inşaat ve gayrimenkul sektöründe yer alan proje tasarım, yapım, mühendislik ve hizmet şirketlerinin tümüne ait operasyon, finans ve yönetim sorunlarına çözüm üreten %100 web tabanlı bir kurumsal yazılım çözümüdür.

Workcube eBuilding bu güne kadar operasyonlarını proje yönetimi yazılımlarının fonksiyonlarıyla yönetmeye çalışan inşaat & gayrimenkul sektörüne ERP, CRM, SCM, İnsan Kaynakları Yönetimi fonksiyonlarının tümünü proje yönetimi ile %100 entegre biçimde sunar.

Workcube eBuilding ile inşaat ve gayrimenkul şirketleri tüm süreçlerini tek bir sistem üzerinden yönetebilir. Satar, satınalır, proje yürütür, iş gücünü yönetir, üretir, ürettirir, tanıtır ve kazanır. Workcube eBuilding’e erişmek için sadece bir internet bağlantısı ve bilgisayar yeterlidir. Bu sayede dünyanın neresinde olursa olsun tüm proje ekipleriniz aynı sistem üzerinde çalışır; veriler, süreçler ve yönetim merkezileşir. 

Workcube eBuilding Bileşenleri

Proje ve İş Yönetimi
Workcube ERP, CRM, SCM fonksiyonlarıyla %100 bütünleşik proje yönetimi sunar. Workcube eBuilding Proje ve İş Yönetimi Modülü, bütçe, fatura, harcamalar, finans, muhasebe, stok, sipariş yönetimi, ödemeler, satınalma v.b. diğer Workcube modülleri ile tam bir entegrasyon içindedir. Proje modülündeki bilgiler otomatik olarak diğer modüllere aktarılır ve bu sayede veri girişi belirgin bir biçimde azalmış olur.

 Sınırsız Sayıda Proje Yönetirsiniz: Workcube’de sınırsız sayıda projeyi yönetebilir bu projeleri birbirleriyle ilişkili hale getirebilirsiniz.
 
Proje Gelir ve Giderlerinizi Yönetirsiniz: Workcube ile projeleriniz içerisinde gerçekleşen tüm satış, satınalma, fatura, finansal işlemler, hakedişler, harcamalar, iş gücü ve malzeme maliyetleri kayıt altına alınır.
 
Zamanınızı ve Kaynaklarınızı Yönetirsiniz: Workcube projelerinizdeki tüm fiziki varlıkları kayıt altında tutmanıza ve planlı şekilde kullanmanıza imkan tanır. Etkin zaman yönetimi araçları sayesinde hangi işe hangi çalışanın ne kadar zaman ayırdığını takip eder, gerçek iş gücü maliyetlerinizi ve proje çalışanlarının, taşeronlarınızın performanslarını ölçebilirsiniz.
 
Projelerinizi Gerçek Zamanlı Takip Edersiniz: Workcube ile projelerinizin seyri, gelirleri, giderleri, malzeme ve iş gücü maliyetleri, hakedişler, masraflar, tamamlanan işler, malzeme ve ihtiyaçlar hakkında gerçek zamanlı raporlar elde edersiniz.
 
Projelerinize Sınırsız Sayıda Çalışan ve İş Ortağını Dahil Edersiniz: %100 Web tabanlı bir çözüm olan Workcube, proje içerisinde yer alan tüm çalışanları, iş ortaklarını (bayi, taşeron, tedarikçi v.b.) ve hatta müşterileri bir arada iş yapabilir hale getirir. Farklı coğrafyalardan kişi ve kurumların ortaklaşa proje yürütmesini ve sürekli iletişim içerisinde olmasını sağlar. Tüm proje toplantıları, email ve yazışmaları kayıt altına alınır. Müşteriler proje seyrini, işlerinin ne aşamada olduğunu rahatlıkla online olarak gerçek zamanlı takip eder.

Müşteri İlişkileri Yönetimi
WorkCube eBuilding içerisinde yer alan CRM modülleri projelerinizin satışı için ihtiyaç duyacağınız detaylı müşteri profili ve ilişki takibi imkanını sunar. Müflterileriniz ile ilişkilerinizi geliştirirken, satış fırsatları süreçlerinizi daha etkin yönetebilirsiniz. 

Workcube  eBuilding CRM içerisinde yer alan kampanya modülü sayesinde telefon, direct mail, Web, kablosuz cihazlar, e-mail, direct satış ve partner networku gibi, müşteri ile ilişki içerisinde olunan tüm kanallarda müşterilerinize özel kampanyalar dizayn eder, kolaylıkla yönetir ve sonuçlarını takip edersiniz.

WorkCube eBuilding CRM'in sunduğu detaylı satış, pazarlama ve servis analiz ve raporları sayesinde işletmenizin ve projelerinizin performansını net bir biçimde ölçebilir, yapılması gereken değişiklikleri kolaylıkla görebilir, hızlı kararlar alır ve uygulamaya koyarsınız.

Finans & Muhasebe & Fatura
Workcube eBuilding içerisinde yer alan, birbirileriyle ve diğer Workcube modülleriyle tam entegre biçimde çalışan Finans, Muhasebe, Bütçe, Fatura modülleri şirketinizin ve projelerinizin gelir ve giderlerini, nakit akışını en etkin şekilde yönetmenize imkan tanır.

Finans modulü cari, kasa, banka, çek-senet gibi klasik finans yönetimi fonksiyonlarının yanı sıra yapılan tüm satınalma ve harcamaların etkin biçimde yönetilmesini sağlayan masraf yönetimi modülü ile geleceğe dair finansal senaryo kurguları yaparak nakit akışınızı daha iyi takip etmenizi sağlayan Finansal Senaryo  modüllerine de sahiptir.

Uluslar arası ve Türk muhasebe standartlarına uygun her türlü finansal tablo ve defter kaydı için Workcube Muhasebe modülü Finans ve fatura modülleri ile tam entegre çalışarak tüm yasal hesaplama ve belgelerin (e-bildirge kolaylığı dahil) hazırlanmasına olanak tanır.

Workcube farklı dil, para birimi ve vergi hesaplarını desteklemesi sayesinde uluslararası pazarda veya uluslararası müşterilerle iş yapan tüm şirketler için uygun bir çözümdür.

Bütçe Planlama
Her bir projeye özel bütçe hazırlamak yoğun zaman alan bir iştir. Workcube eBuilding Bütçe modülü proje bütçelerini ve kendi kurum içi genel bütçenizi takip etmenizi sağlar.

Tüm planlar sistemde kayıtlı olduğu için ilgili herkes bütçeler üzerinde geriye dönük kontroller yapabilir. Bütçe planlarınız standarda oturur, hazırlanması ve yönetilmesi çok kolay hale gelir.

Workcube eBuilding Bütçe Modülünde hazırladığınız bütçeleri PDF’e, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına dönüştürebilir, çıkış alabilir, email olarak gönderebilirsiniz.

İnsan Kaynakları Yönetimi
Workcube eBuilding içerisinde yar alan kapsamlı İnsan Kaynakları Yönetimi modülleri çalışanlarınızın tüm kişisel ve özlük bilgilerini, maaş, bordro işlemlerini yönetmenizi, işe almalarınızı merkezileştirmenizi, etkin kariyer ve rotasyon yönetimi sağlamanızı, çalışanlarınızın performansını 360 derece değerlendirebilmenizi, farklı şirket, şube ve lokasyonlarda yer alan tüm çalışanlarınıza ait bilgileri merkezi olarak yönetmenizi sağlar.

Anlaşma (Kontrat) Yönetimi
Workcube anlaşma yönetimi modülü müşterilerinizle ve alt taşeronlarınızla, danışmanlar, ajanslar v.b. tüm 3. parti kişi ve kurumlarla yaptığınız kontratları kaydetme, depolama, yönetme imkanı sunan benzersiz bir modüldür. Anlaşma modülünde anlaşma kuralları direkt olarak fatura, finans modülü ile ilişkilidir. Bu sayede satış ve satınalmaların kontrat koşullarına %100 uygunluğu sağlanır.

Satınalma ve Tedarikçi Yönetimi
Workcube eBuilding Satınalma modülü gerek şirketiniz gerekse projeleriniz adına yaptığınız tüm ürün ve hizmet satınalmalarını en etkin ve optimum maliyetle yönetmenizi sağlar.

Dijital ve Fiziki Varlık Yönetimi
Workcube eBuilding şirketinizdeki tüm doküman ve dijital varlıkları (proje çizimleri, nazım planlar, proje formları, yazışmalar v.b.) güvenli bir biçimde merkezi bir veritabanı üzerinde depolamanızı ve coğrafyadan bağımsız olarak tüm çalışanlarınızla paylaştırmanızı sağlar.  Video ve ses kayıtları dahil  istenen her uzantıda ve formatta dokümanın upload edilebildiği Workcube’de dijital varlıklar arasından detaylı arama yapmak mümkündür.  Fiziki Varlık Yönetimi fonksiyonu, farklı projelerde kullanılan her türlü fiziki varlığınızın (motorlu taşıtlar, iş makinaları, IT varlıkları v.b.)  kayıtlarının tutulması ve tüm tamir-bakım işlerinin merkezi olarak yürütülmesini sağlar. Varlıklar departman, proje ve kişiler ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis firma bilgisi, yapılacak periyodik bakım detayları v.b. her türlü bilgi kaydedilebilir.