Abonelik Yönetimi

Tüm abonelerin ödemelerini tek bir yerden yönetin

Workcube; abonelik bazlı çalışan tüm işletmeler için benzersiz iş yaklaşımları sunuyor. Sisteme sınırsız sayıda abone kaydı. Tüm ayrıntılarıyla sözleşme yönetimi. Abonelik sözleşmesinden otomatik ödeme planı oluşturma. Abonelik sözleşmesinden otomatik faturalandırma Ajanda, Proje ve Servis Modülüyle %100 entegrasyon. . Abonelik sözleşmesiyle ilgili her türlü dokümanı sitemde dijital olarak saklayabilme. Abonelik sözleşmesiyle ilgili her türlü işlemi, etkileşimi, gelir ve gideri merkezi olarak takip edebime ve sözleşmenin karlılığını hesaplayabilme.

Workcube Üye Yönetimi

 

Workcube bir işletmenin (çalışanları hariç) ilişki içerisinde olduğu tüm kişi ve kurumlar ile olan ilişkilerini, kolaylıkla ve merkezi olarak yönetebilmesi amacıyla Üye yönetimi Modülünü geliştirmiştir.

Workcube'de ilişkide olunan her kurum ve kişi öncelikle sisteme üye olarak kaydedilir ve bu üyenin hangi kategoride olduğu (müşteri mi, tedarikçi mi, iş ortağı mı, abone mi v.s.) daha sonra tanımlanır. Çünkü bir şirket müşterimiz olabileceği gibi tedarikçimiz de olabilir. Böyle bir durumda üye yönetimi ayrı ayrı iki kayıt yapmak yerine bir kayıt üzerinden o işletmeyi hem müşteri hem de tedarikçi olarak tanımlamaya olanak sağlar. Workcube Üye Yönetiminde sınırsız sayıda üye kategorisi oluşturularak farklı kademelerde ilişki yürütülebilir.

Üye yönetimi temel olarak iki farklı kategoride üye yönetimi imkanı sunar. Bireysel Üyeler ve Kurumsal Üyeler.

Cari olarak ilişkiye geçilmemiş tüm üyeler potansiyel üye olarak kaydedilebilir. Satış ve satınalma dışında potansiyel üyeler ile olan her türlü ilişki ve faaliyet üye yönetiminden yürütülebilir. Bu sayede üye yönetimi modülü çok güçlü bir adres bilgi bankası olarak da görev görmektedir.

Kurumsal Üye Yönetimi

Workcube üyelik yönetimi modülü alt (tali) şirketlere, coğrafi bölümlere, farklı ofislere, departmanlara sahip çok uluslu şirketlerle bile gereken esneklikte bir ilişki yürütmenizi sağlar. Kurumsal üyelerle çok kademeli ve katmanlı ilişki kurma imkanı verir. Her katman ve kademe için faklı contact bilgileri düzenleyebilirsiniz. Örneğin şirket kademesinde partnerinizin veya müşterinizin endüstri tipi, satış hacmi ve genel merkez adresi gibi bigilere ulaşmak isterken, kişisel kademede kullanıcının görevini, cep no'sunu ve e-mail adresini görmek isteyebilirsiniz. Ya da bir yöneticinin size direk sipariş verebilmesini sağlarken, aynı işletmedeki bir diğer çalışanın verdiği siparişi önce otomatik olarak yöneticisine gönderip onayladıktan sonra size ulaşmasını sağlayabilirisiniz.

Workcube kurumsal üye yönetimi her türlü hiyerarşik organizasyon yapısını destekler. Her bir kurumsal üye için sınırsız lokasyon tanımlama imkanı sunar. Kurumsal üye çalışanlarının Partner Portal'e ulaşmasında her bir kullanıcının erişim ve yetkilerini ayrı ayrı yönetme imkanı verir.

Şubeler, çalışanlar, siparişler, teklifler, kotalar, anlaşmalar, muhasebe ve finans bilgileri, analizler, banka hesapları, kredi kartları, projeler dahil kurumsal üyeye ait bilgileri bütünsel bir şekilde birarada görme ve gösterme imkanı aynı zamanda sizin daha iyi bir hizmet sunmanızı ve almanızı kolaylaştırır. Kurumsal üye yönetiminde şirketiniz bünyesinde kurumsal üyeden sorumlu bir ekip oluşturabilirsiniz. 

 Bireysel Üye (Müşteri) yönetimi


WorkCube bireysel üye yönetimi bireysel satış yapılan müşterileri yönetmek için mükemmel çözüm sunar. Bireysel üyeler ile ilgili tüm iletişim, iş, eğitim v.b. kişisel bilgileri, teklifleri, siparişleri, kredi kartı, banka hesabı, hesap extresi v.b. bilgileri bir arada görebilir ve yönetebilirsiniz. Bireysel üye ile ilişkili yakınlarını tanımlayabilir, müşteri kartı uygulamalarında ek kart sahipleri tanımlayabilirsiniz.  

 Workcube Üye Yönetimi Fonksiyonları

 Kurumsal Üye Yönetimi

 •  Müşteriler, Tedarikçiler, Satış Kanalı Üyeleri - (Bayi, Servis, Toptancı v.d. ) 
 • Aktif / Potansiyel kurumsal üye yönetimi
 • Sınırsız sayıda üye kategorisi tanımlama
 • Sınırsız sayıda sektör tanımlama
 • Üyeye ait tüm genel, iletişim ve resmi bilgileri kaydetme ve takip etme.
 • Parametrik olarak üyelerle ilgili ek bilgi ekranı oluşturma
 • Üyeye sınırsız sayıda şube ekleme
 • Her bir şubeye bağımsız iletişim bilgisi ve şube yöneticisi girebilme, şubeye özel temsilci atama.
 • Şubeye bağlı çalışanları görüntüleme
 • Şubeye özel hedef oluşturma
 • Şubeye özel not kaydı
 • Sınırsız sayıda çalışan ekleme,
 • Her çalışan için ayrı iletişim, şube, departman bilgisi girme
 • Her bir çalışana özel sistem (partner portal) erişim yetkisi tanımlama.
 • Parametrik olarak üye çalışanları ile ilgili ek bilgi ekranı oluşturma
 • Çalışana özel dil tercihi ayarı ve o dilde sisteme eriştirme imkanı
 • Çalışana özel not kaydı
 • Şirket içerisinde üyeden sorumlu ekip oluşturma
 • Gerçek zamanlı üye ciro, hesap bakiyesi takibi
 • Birden fazla grup şirketi için üye bilgisini erişilebilir ve bağımsız ticari işlem yapılabilir kılma
 • Üye ile ilgili tüm projeleri görme ve takip etme
 • Üye ile ilgili tüm fırsatları görme ve takip etme
 • Üyeden alınan tüm teklifleri görme ve takip etme
 • Üyeye verilen tüm satınalma siparişlerini görme ve takip etme
 • Üyeye verilen tüm satış tekliflerini görme
 • Üyeden alınan tüm siparişleri görme
 • Üyeye ait hesap extresi alma (görüntüleme, print, PDF, dökümana çevirme ve email ile gönderme imkanı)
 • Üyeye ait tüm kredi bilgilerini tanımlama ve yönetme
 • Üye ile yapılan tüm anlaşmaları görme, yeni anlaşma ekleme ve güncelleme
 • Üyeye ait tüm banka hesaplarını kaydetme ve güncelleme
 • Üyeye ait tüm kredi kartı bilgilerini kaydetme ve güncelleme
 • Üye ile ilgili tüm notları kaydetme ve takip etme
 • Üye ile ilgili tüm döküman ve belgeleri kaydetme ve takip etme
 • Parametrik olarak hazırlanabilecek analiz formlarıyla (finansal yeterlik analizi, altyapı analizi v.b.), üyeyi farklı açılardan analiz etme imkanı.

Bireysel Üye (Müşteri) Yönetimi

 • Bireysel müşteriye ait tüm genel, iletişim ve kişisel bilgileri kaydetme ve takip etme.
 • Parametrik olarak bireysel müşteriler için ek bilgi ekranı oluşturma
 • Şirket içerisinde bireysel müşteriden sorumlu temsilci atama
 • Gerçek zamanlı ciro, hesap bakiyesi ve kredi bilgisi takibi
 • Müşteri ile ilgili tüm projeleri görme ve takip etme
 • Müşteriye ait tüm fırsatları görme ve takip etme
 • Müşteriye verilen tüm satış tekliflerini görme ve takip etme
 • Müşteriden alınan tüm satış siparişlerini görme ve takip etme
 • Müşteriye ait hesap extresi alma (görüntüleme, print, PDF, dökümana çevirme ve email ile gönderme imkanı)
 • Müşteriye ait tüm kredi bilgilerini (açık hesap limiti, geç ödeme faizi v.b.) tanımlama ve yönetme imkanı
 • Müşteriye ait tüm banka hesaplarını kaydetme ve güncelleme
 • Müşteriye ait tüm kredi kartı bilgilerini kaydetme ve güncelleme
 • Birden fazla grup şirketi için müşteri bilgisini erişilebilir ve bağımsız ilişki yürütülebilir kılma
 • Müşteri ile ilgili tüm notları kaydetme ve takip etme
 • Müşteriyle ilgili tüm döküman ve belgeleri kaydetme ve takip etme
 • Parametrik olarak hazırlanabilecek analiz formlarıyla müşteriyi farklı açılardan analiz etme.
 • Bireysel müşterinin ilişkide olduğu diğer bireysel müşterileri yakınlık dereceleri ile tanımlama
 • Bireysel müşteriye Web sitesindeki şifreli alanlara erişim yetkisi verme
 • Müşteri kartı oluşturma
 • Müşteri kartı için üye ek kart kullanıcıları tanımlama