E-Profile
Çalışanlarınıza ait her türlü kişisel ve iş bilgisini tek merkezden çokdaha verimli bir şekilde kontrol edin.

Workcube İK E-Profil 

Workcube İK E-Profil modülü çalışanlarla ilgili her türlü bilginin kaydedildiği ve tüm İK ve Workcube modülleri ile paylaştırıldığı modüldür.

Çalışanlarla ilgili her türlü bilginin kaydedildiği Workcube İK  e-profil modülü, izin verdiğiniz ölçüde çalışanların kendi kişisel bilgilerini güncellemelerine ve yöneticilerin çalışanların kişisel bilgilerini daha etkin biçimde kontrol etmelerine de imkan verir.

E-profil modülü tüm çalışanların isimlerini departman, ünvan, pozisyon ve iletişim bilgileri ile birlikte listeler. O anda sistemde online olan kullanıcıları gösterir.

Çalışan ile ilgili her türlü kimlik, kişisel, iletişim, yeterlilik, eğitim, iş tecrübesi, sağlık raporu, fotoğraf, ücret, muhasebe dönemi, pozisyon, departman v.b. bilgiler tek bir merkezden kaydedilir ve takip edilir.

Çalışana ait hedefler, izinler, disiplin cezaları, ödüller, belgeler, notlar, banka hesabı, ölçme ve değerlendirme formları da yine e-profil modülünde tanımlanır.

Şirket çalışanlarının sisteme erişimleri ve kontrolü de e-profil üzerinden sağlanır.

Workcube İK Yönetimi / E-Profil Fonksiyonları

Çalışanlara ait tüm bilgileri tek bir merkezde görme ve yönetme
(Genel Bilgiler/ İletişim Bilgileri / Kimlik bilgileri / Kişisel Bilgiler / Eğitim Deneyim bilgileri / Kullandığı araç ve genel yetenek bilgileri / Çalışan yakını bilgileri / Parametrik olarak hazırlanabilen form yardımıyla istenilen tüm diğer ek bilgiler / Çalışana ait tüm genel ve yasal kayıt ve ücret bilgileri / Ödenek ve kesintiler / Satış primleri / Çalışan ücret tarhiçesi)
Çalışan sözleşmesi kaydetme
Çalışan eğitim bilgilerini görüntüleme (Katıldığı eğitimler / Katılacağı kesinleşen eğitimler / pozisyonuna ve departmanına göre katılması gereken eğitimler)

İstenilen dönemde çalışana ait hesap ekstresini görüntüleme, kaydetme, kağıda dökme, PDF yapma ve mail olarak gönderme

Çalışana özel deneme süresi tanımlama

Çalışan oryantasyon bilgi ve tarihçesini görüntüleme

Çalışan sağlık raporu hazırlama

Çalışan sağlık tarihçesi bilgilerini görüntüleme

Çalışana ait sınırsız sayıda banka hesabı bilgisi kaydetme

Çalışan ile ilgili her türlü not kaydı

Çalışana ait hertürlü belgeyi ekleme ve yönetme

Çalışana ait tüm ölçme ve değerlendirme formlarını görme ve doldurma

Çalışana verilen ödülleri görme

Çalışana verilen tüm ihtarları ve disiplin cezalarını görme

Çalışanı farklı şirket ve muhasebe dönemleri ile ilişkilendirme

Çalışanın bulunduğu pozisyon tarihçesini görme

Çalışan mail ayarlarını yapabilme

Çalışan izin bilgilerini ekleme, görme ve onayla(t)ma

Çalışana hedef bilgisi ekleme, görme ve güncelleme

Çalışanın fotoğrafını ekleme ve güncelleme

Çalışanın sisteme son giriş tarihi ve saatini takip etme

Çalışanın sistem erişimi için kullanıcı adı ve şifre bilgisi girme

Çalışanın sistem erişimini kademelendirme
Çalışan bilgisini tek bir tıklamayla sistemde pasif hale getirme


Çalışanın bulunduğu bölgeye göre zaman dilimi (time zone) ayarı