Fatura Yönetimi
Müşterinize ait kapsamlı bilgilerin, fatura bilgilerinin ve fatura kapatma işleminin kaydını tek pencereden on-line oılarak gerçekleştirin.

Workcube Fatura Yönetimi
WorkCube fatura modülü fatura kesimi ve takip işlemlerinizi tamamen internet üzerine taşımanız için geliştirilmiş özel bir modüldür.

WorkCube Fatura modülü faturalarınızı doğru hesaplamanızı, zamanında kesmenizi ve etkin bir biçimde fatura takibi yapmanızı sağlar. Faturalarınızı online olarak müşterilerinizin görüşüne sunmanıza ve müşterilerinizin faturalarını takip etme, ödemelerine veya reddetmelerine imkan tanır. Fatura modülü bütçe, üye yönetimi (müşteri ve tedarikçiler), satış, satın alma gibi modüllerle birebir entegre çalışır. Bu sayede bütçelerde planlanan ve gerçekleşen rakamlar, müşteri cari durum ve risk bilgileri takibi, satış sipariş kaydından otomatik satış faturası oluşturma, satınalma sipariş kaydından fatura kontrol gibi fonksiyonlar anlık olarak yürütülebilir.

Workcube Fatura Yönetimi Fonksiyonları

Tüm fatura hareketlerini tek bir ekrandan takip etme
Farklı fatura ketegorilerine göre fatura araması yapma
İrsaliyeli fatura irsaliyesiz fatura
Sınırsız sayıda baskı formu tanımlama
Sınırsız fatura detay bilgisi tanımlama
Müstahsil makbuzu oluşturma
Sabit kıymetler ve fiziki varlıklar modülü ile tam entegrasyon
Anlaşma modülü ile tam entegrasyon sayesinde fatura&anlaşma uygunluk kontrolü
Faturaya dönüşen satış ve hizmetleri farklı seviyelerde özet raporlar halinde görme.
Yüzde ve net olarak ürün/hizmet indirim bilgisi tanımlama
Fatura üzerinden seri no ve garanti takibi
Fatura maliyet ve masrafları takibi
Fatura ile ödeme metodu ilişkilendirme
Faturayı masraf/gelir merkezlerine atama
Fatura kopyalama sayesinde hızlı fatura oluşturma
Farklı para birimi desteği
Otomatik katma değer hesaplatma