Fiziki Varlık Yönetimi
İşletmeye ait fiziki varlıkların, ekipmanların ve IT varlıklarının yönetimini Varlıklar Modülü ile entegre bir şekilde gerçekleştirin. Tüm tamir ve bakım çalışmalarını tek noktadan takip edin ve programlayın.

Workcube Fiziki Varlık Yönetimi
WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ile fiziki varlıklarınızı, IT varlıklarınızı ve motorlu taşıtlarınızı kolaylıkla takip eder ve yönetirsiniz.

WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi, şirket içerisindeki fiziki varlıkların, motorlu taşıtların ve IT varlıklarının kayıtlarının tutulması ve tüm tamir-bakım işlerinin merkezi olarak yürütülmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Araçtan, bilgisayara fiziki varlıklar ve IT varlıkları ile ilgili her türlü kayıt bu modülde tutulur. Sınırsız sayıda fiziki varlık ve IT varlığı kategorisi tanımalanbilir. Varlıklar departman ve kişiler ile ilişkilendirilir. Varlığın alındığı yer, garanti bilgisi, servis firma bilgisi, yapılacak periyodik bakım detayları v.b. her türlü bilgi kaydedilebilir. Yapılan bakım destek anlaşmaları ve tüm detayları yine varlık bazında takip edilir ve yönetilir. IT varlıkları ile ilgili bellek, işlemci, hard disk v.b. farklı bilgiler ayrıca kaydedilebilir. Bu özellikler parametrik olarak işletmenin kendisi tarafından tanımlanır.

Modül varlıklar ile ilgili kapsamlı tamir-bakım yönetimi sunar. Sınırsız sayıda bakım tipi tanımlaması yapılabilir. Modül içerisinde varlıklarla ilgili tamir-bakım işlerini düzenleyen güçlü bir bakım takvimi bulunur. Takvim varlıklara girilen bakım bilgilerine göre sistem tarafından otomatik olarak oluşturulmaktadır. Bu takvim üzerinden fiziki varlık detayına ve yapılacak bakım bilgisine kolaylıkla ulaşılabilir. Yapılan bakım ile ilgili bakım raporu oluşturulabilir. Üçüncü parti kişi ve kuruluşlar sisteme entegre edilerek bakım takviminin doğru ve zamanında işlemesi sağlanır.

WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi ayrıca, Varlıklar modülü ile entegre olarak, kurumların tüm dijital ve fiziki arşivlerini yönetmeleri için ideal bir çözüm sunar ve kurum içerisinde ortak kullanıma açık fiziki varlıkların yönetimine imkan tanır.

WorkCube Fiziki Varlık Yönetimi Fonksiyonları

Tüm fiziki ve IT varlıklarınız üzerinde %100 kontrol ve denetim sahibi olmanızı sağlar.
Fiziki varlıklarınız hakkındaki tüm bilgileri yönetmenize imkan tanır.
Rezervasyon sistemi ile ortak kullanıma açık fiziki varlıklar üzerindeki anlaşmazlıkları ortadan kaldırır.
Kullanılmayan, sorunlu ve masraflı fiziki varlıklarınızı tanımlamanızı sağlayarak maliyetlerinizi düşürür.
Fiziki varlıklarınız için düzenli bakım planları yapabilmenize ve yönetmenize imkan tanır.
Varlıklarınızın lokasyonlarını takip etmenizi sağlar.
IT varlıklarınızı, ilişkili tüm diğer varlıklar ve konfigürasyon bilgileri ile birlikte yönetir.
Şirket araçlarınızın bakım, kilometre ve yakıt kontrolü dahil tüm bilgilerini merkezi olarak yönetmenize imkan tanır.
Varlıklarınızın garanti, bakım sözleşmesi, sigorta bilgileri, leasing sözleşmesi gibi bilgilerini etkin bir şekilde takpi etmenizi olanaklı kılar.