İK - İşe Alma
Oluşturulan CV bankasından uygun adayın bulunması, başvuru takibi, ilgili ilanlaın web sitesinde yayınlanması, gelen başvuralara ayrı ayrı ya da toplu cevap verme gibi tüm işe alma süreçlerini tek noktadan yönetin.

Workcube İK - İşe Alma Yönetimi
Başvuru, değerlendirme, işe alma ve işe başlatma süreçleri için kapsamlı fonksiyonlara sahip olan WorkCube İK İşe Alma modülü baştan sona istihdam çözümü sunar.

İşe Alma modülünün detaylı başvuru arama özelliği, oluşturduğunuz CV bankasından farklı kriterlere uygun başvuru araması yapmanızı ve boş pozisyonunuz için en kısa sürede en uygun adayı işe almanızı sağlar.

İşe alma modülünde her bir başvuru ile ilgili notlar, değerlendirmeler, yazışma ve belgeler tek bir merkezden yönetilir. WorkCube İK İşe Alma modülünde sınırsız sayıda işe alma aşaması ve işe alma süreci tanımlamak mümkündür. İşe alma aşamaları için yetkili pozisyon ve pozisyon kategorileri seçilerek başvurulan pozisyonlara özel başvuru süreci ve onay mekanizması yaratılır.

Web sitelerinizde (internet, intranet veya extranet) süreli olarak yayınlanmak üzere ilanlar hazırlamanıza, bu ilanlar için özel başvuru formları oluşturmanıza ve online iş başvurusu kabul etmenize imkan tanır.

 İşe Alma modülündeki yazışma fonksiyonu gelen başvurulara topluca veya tek tek e-mail ile otomatik cevap vermeye imkan tanır.

İşe alma modülü şirkete yani çalışan kaydının yapıldığı modüldür. Modül ayrıca başvurudan otomatik işe başlatma fonksiyonuna da sahiptir.

 Workcube İK-İşe Alma Yönetimi Fonksiyonları

Sisteme çalışan ekleme
Başvurudan işe başlatma
Aktif/Pasif tüm başvuruları listeleme
Başvuru yöntemine göre (e-mail, fax v.b.) başvuruları listeleme
Başvurular arasında kelime araması yapma
İleri seviye başvuru arama
(Başvurulan ilana, pozisyon kategorisine, pozisyona, istenen ücret aralığına, başvuru tarihine, yaş aralığına, doğum yerine, medeni hale, nüfusa kayıtlı olunan ile, cinsiyete, askerlik durumuna, dil ve eğitim bilgilerine ve kullanabildiği araçlara göre başvurular arasında arama yapma)
İnternet, intranet ve extranette yayınlanmak üzere online eleman ilanı oluşturma ve süreli olarak yayınlama
Online ilan başvurusu için parametrik olarak farklı başvuru formları tasarlama
Online başvuruları anında görme ve değerlendirme
Başvuru ölçme ve değerlendirmelerini yapma ve takip etme
Parametrik olarak başvurulan pozisyona özel başvuru değerlendirme formu/formları oluşturma
Başvuruya belge ekleme
Başvuruya fotoğraf ekleme (online başvuruda başvuru sahibi de fotoğraf ekleyebilir)
Başvuruya not ekleme
Başvuru tarihçesini (başvurunun geçtiği aşamaları) takip etme
Sınırsız sayıda işe alma aşaması tanımlama
İşe alma aşamalarını pozisyon ve/veya pozisyon kategorileri ile ilişkilendirme
Aşama aşama sınırsız sayıda işe alma süreci tanımlama