Kota Planlama
WorkCube Kota Yönetimi etkin bir şekilde kota planlama ve takip etme fonksiyonu sunar. Çalışana veya kanal üyesi çalışanına ciro, ürün ve ürün kayegorisi bazında kota vermenizi sağlar.

Workcube Kota Yönetimi
WorkCube Kota Yönetimi etkin bir şekilde satış/satınalma kotası planlama ve takip etme fonksiyonu sunar.
Workcub'de hem satış ekibi ve iş ortaklarına hem de satınalma çalışanları ve tedarikçilere kota verilebilmektedir. Kotalar ürün, ürün kategorisi, tedarikçi, ciro, marka bazında verilebilir. Workcube kota da bir çalışana farklı satış bölgeleri için farklı kotalar verilebilir. Yönetici tarafından çalışanın hedefi, bölge, sorumluluk alanı, pazar ve rekabet v.b. durumlar gözönüne alınarak, yönetici tarafından hesaplanan kotalar farklı zaman dilimlerine yayılabilir veya mevsim değişikliklerine göre ayarlamalar yapılabilir. Kotalar en üst düzey yöneticiden başlayarak işletme tabanına yayılacak biçimde tanımlanabilir. Yöneticiler ve çalışanlar belli zamanlarda kota hedeflerine ne oranda ulaştıklarını kontrol edebilirler.

Kota yönetimi içerisindeki güçlü raporlamalar çalışanlarınız ve kanal üyeleriniz için daha gerçekçi satış kotaları koymanızı sağlar.

Kota yönetimi Workcube insan kaynakları yönetimindeki Performans Değerlendirme modülü ile entegre çalışmaktadır. Bu sayede İK uzmanları çalışan performanslarını değrlendirirken satış ekbinin kotalarını gerçekleştirme oranlarını da yakından takip ederek gerçekçi değerlendirmeler yapar.

Kanal üyeleri için verilen kotalar ise kanal etkinliği ölçümlerinde etkin bir biçimde kullanılır.

Workcube Kota Yönetimi Fonksiyonları

Satış çalışanına kota verme
Kanal üyelerine (bayi, franchise v.b.) ve kanal üyesi çalışanına satış kotası verme
Satış bölgelerine göre kota yönetimi

Ciro bazında kota verme

Ürün bazında kota verme

Ürün kategorisi bazında kota verme

Kota bilgisine not ekleme

Kota detay grafiği