Risk ve Teminat Yönetimi
Workcube Risk ve Teminat Yönetimi ile risklerle barışık olabilir ve onları yönetebilirsiniz. Alınan ve Verilen Teminatlarınızı detaylı olarak takip edebilirsiniz.

WorkCube Risk ve Teminat Yönetimi Özellik ve Fonksiyonları
·          Şirket hedefleri doğrultusunda uygun risk tanımlarının belirlenmesi.
·          Risk unsurlarının, uygun kontroller gözetilerek ölçülmesi, raporlanması ve karar mekanizmalarında kullanılması.
·          Risklerle birlikte, teminatların da düzenli olarak ölçülmesi ve takip edilmesi.