Rol Planlama
Çalışanlara ait her türlü pozisyon, sorumluluk ve yetki tanımlamalarını tek merkezden yönetin. Her türlü iş ve görev yetkilendirmelerinin sistem üzerinden işlemesiyle çalışandan bağımsız bir süreç takibi yaparsınız.

İK Planlama
WorkCube Rol Planlama modülü şirket içerisindeki tüm pozisyonların, pozisyon çalışanlarının, pozisyona ait tüm planlamaların ve tanımlamaların yönetilmesine imkan tanır.


Yedekleme ve amir seçimi, yetki ve sorumluluklar, yeterlilik tanımları, norm kadro yönetimi, pozisyonla ilişkili ölçme ve değerlendirme formları, pozisyon maliyeti bilgi ve faaliyetlerinin tümü planlama modülünde yönetilir.

Planlama modülü, kurum içi boş pozisyonlar için tanımlanan yeterliliklere uygun çalışanları görüntülemeye imkan tanır. Bu sayede kurum için atamalar rahatlıkla gerçekleştirilir.

Pozisyona tarihçesi, kurum içi boş pozisyonlar, departmanlara göre pozisyonlar kolaylıkla görüntülenebilir.

WorkCube role based bir uygulama olduğu için her bir çalışan mutlaka bir pozisyona atanır ve sistem erişimleri ve tüm görev ve yetkileri bu pozisyon üzerinden tanımlanır. WorkCube üzerinde gerçekleşen tüm işlemler, çalışana verilen tüm işler, görevler, kısıtlar, yetki ve sorumluluklar pozisyon üzerinden tanımlandığı için kişiler gitse de sistemin ve işlerin devamlılığı sağlanır. Planlama modülü pozisyondan pozisyona otomatik görev aktarmaya da imkan verir. Bu açıdan İK Planlama modülü tüm WorkCube modülleri ve çözümleri için kritik bir modüldür.

Organizasyon içerisindeki tüm pozisyonları, çalışan adı, şube, bölge ve departman bilgileri ile listeleme
Şirket içi boş pozisyonları görme

Departmanlara göre pozisyonları görüntüleme

Sınırsız sayıda pozisyon tanımlama

Pozisyonları işe alma süreçleri ile ilişkilendirme

Pozisyona çalışan atama

Pozisyon açılışını webde otomatik duyurma

Pozisyon öngörülen ücret bilgilerini, ek ödeneklerini ve öngörülen maliyetini tanımlama

Pozisyona özel sistem erişim yetkisi (modül bazında) tanımlama veya pozisyonu kullanıcı gruplarıyla ilişkilendirme (role based erişim özelliği)

Pozisyona özel sayfa erişim yetkisi tanımlama

Pozisyona özel yetki ve sorumlulukları tanımlama

Pozisyon ile ilişkili ölçme ve değerlendirme formlarını tanımlama

Pozisyon tarihçesini görme

Pozisyon amir ve yedeklerini tanımlama

Pozisyon yeterliliklerini tanımlama

Pozisyon yeterliliklerine uygun çalışan seçme

Norm Kadro Yönetimi

Sınırsız sayıda pozisyon kategorisi ve grubu oluşturma

Pozisyon gruplarına işe alma süreçleri ile ilişkilendirme

Pozisyon gruplarına özel yetki ve sorumluluk tanımlama

Pozisyon grupları ile ölçme ve değerlendirme formlarını ilişkilendirme

Çalışandan çalışana pozisyon görevi aktarma (tüm iş ve ajanda bilgileri ile birlikte)

Sınırsız sayıda ünvan tanımlama