Bütçe

 

VEGA Bütçe Modülü

Muhasebe Modülü ile birlikte çalışır. Öngörülen bütçe kalemleri ile muhasebe kayıtlarındaki tutarların karşılaştırılması ve sapmalar izlenir.Bütçeleme modülü ile aylık,üç aylık,yıllık gelir ve gider bütçeleri hazırlayabilir,bunları onaya tabi tutabilirsiniz.Hedeflenen bütçeyi İstenilen zaman diliminde çek ederek gerçekleşen ile kıyaslayarak oluşan farkları anında görebilir ,Sistemde oluşan ve öngörülmeyen Giderlere Anında Müdahale edilebilirsiniz.

 Yukarıdaki ekran 2009 yılı için düzenlenmelte ve onaylanmakta olan bir gider kalemleri bütçesini gösteren penceredir.Kullanıcı burada sadece gider kalemlerini seçer ve tahmini bütçeyi yazar.Sisteme girilen veriler doğrultusunda  anlık gerçekleşen değer ve fark değer(+/-) otomatik olarak oluşturulur.Yönetici Hazırlanan bu bütçeyi redtedebilir,onaylıyabirlir veyahut bekletebilir.

 

.Bütçe dönem tanımlarında dönem türü.dönem başlangıç tarihi ve dönem bitiş tarihlerini belirleyebilirsiniz.

Yine bütçe tanımlarını Üst bütçe/Alt bütçe şeklinde tanımlamak mümkündür.

 Bütçe Listesi raporunda Girilen bütçlere ait gider kalemleri ve bunlara ait tahmini gider rakamları ile gerçekleşen ve fark rakamları anında alabilirsiniz.

Dönem bazlı Gelir/Gider kalemleri raporu ilede dönem bağımsız  onaylanan,red edilen,tamamlanan vb tipte rapor alabilirsiniz.