FOTOĞRAFÇILIK

FOTOĞRAF SÜTÜDYOLARI
 
 
            
 

 

RESİTAL FOTO
 

·         Kredi kartı ve banka tanımları

·         Cari işlem tip tanımları(Nakite, kredi kartı, mal gibi)

·         Döviz tanımları

·         Açıklama tanımları

·         Toplu mail gönderimi sistem tanımları

·         Arşiv işlem durum tanımları(İptal, Tamamlandı, Teslim gibi) ve satır ve yazı renk tanımlama

·         Raf tanımları

·         Cari özel, tip tanımları

·         Stok özel, grup tanımları

·         Marka, model tanımları

·         Birim, kdv tanımları

·         Toplu etiket basımı için sınırısız sayıda göresl etiket tasarımları

·         Görsel fatura, satış fişleri, arşiv, arşiv etiket, tahsilat, ödeme fiş tasarımları

·         Fiş tasarımlarında istenilen formatta barkod basımı

·         Cari(Müşteri, satıcı) kart tanımları (adsoyad, adres, telefonlar,,email,web, dogum, evlilik tarihleri gibi)

·         Cari kart işlemlerinden tek tuşla hesap ektresi, işlemler, arşiv, satış ve fatura bilgilerine ulaşım

·         Her bir cari kart için sınırsız not defteri

·         Her bir cari kart için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çalıştırma

·         Stok kart tanımları (ad, birim, refno, alış satış fiyat ve döviz kodları, grup marka, model vs.)

·         Stok kart işlemlerinden tek tuşla hesap ektresi, işlemler bilgilerine ulaşım

·         Her bir stok kart için sınırsız not defteri ve resim tanımlama

·         Her bir stok kart için sınırsız sayıda Doküman bağlama ve tek tuş ile çalıştırma

·         Cari ve stok hareketleri

·         Cari ve stok hesap ekstreleri

·         Arşiv Bilgi Giriş Fiş İşlemleri

·         Arşiv bilgi girişinde tek tuşla yeni müşteri kartı açma veya düzeltme

·         Arşiv bilgi girişinde teslim tarih, saat, işlem durumu ve raf tanımlama

·         Sınırsız sayıda stok girişi(stok kartlarında arşiv tanımlı stoklardan)

·         Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi

·         Stok bazında iskonto tanımı

·         Arşiv İşlemlerinde Vesikalık fotograflar için resim çoğaltma ve baskıya hazırlama

·         Arşiv Bilgi Girişinde sınırsız sayıda ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kartı ve döviz bilgi tanımları

·         Arşiv Bilgi Girişinde Sınırısız not defteri

·         Arşiv Bilgi Girişinde bu müşteriye ait diğer arşiv kayıtlarını aynı pencerede listeleme

·         Arşiv bilgilerinden stok, cari ve kasa işlemlerine entegrasyon

·         Tek tuşla fatura oluşturma

·         Arşiv girişinde EAN-13 barkod sistemine uygun otomatik arşiv no olşturma ve arşiv etiket basımında barkodlu etiket basımı

·         Arşiv listesinde arşiv barkod no sahasına barkodlu etiket okutularak istenilen arşive hızlı ulaşım

·         Arşiv durum tanımlarında tanımlanan durum renk tanımlarına göre satır bazında renkli arşiv listesi

·         Satış Fiş işlem girişleri

·         Sınırsız sayıda stok girişi

·         Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi

·         Stok bazında iskonto tanımı

·         Ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kart bilgisi ve döviz bilgileri

·         stok ve kasa işlemlerine entegrasyon

·         Tek tuşla fatura oluşturma

·         Fatura işlemleri( satış, alım, devir gibi)

·         İade, Kdv dahil/hariç fatura tanımlama

·         Kdv dani

·         Sınırsız sayıda stok girişi

·         Stok kartında tanımlı Öndeger fiyat ve döviz bilgileri gelişi

·         Stok bazında iskonto tanımı

·         Ödeme bilgi girişi, ödeme tipi, kredi kart bilgisi ve döviz bilgileri

·         stok ve kasa işlemlerine entegrasyon

·         Tahsilât işlemleri

·         Tahsilat tipi(Nakit, Kredi kartı, çek vs), Açıklama, kredi kart tipi, döviz bilgi girişi

·         Bir Müşteriye ait birden fazla tahsilatı tek fişte girme

·         Ödeme işlemleri

·         Ödeme tipi(Nakit, Kredi kartı, çek vs), Açıklama, kredi kart tipi, döviz bilgi girişi

·         Bir Satıcıya ait birden fazla ödemeyi tek fişte girme

·         Toplu mail gönderimi

·         Cari kart ve cari özel bazında toplu cari seçimi

·         Konu ve zengin metin formatında mesaj girişi

·         Sınırsız sayıda dosya ekleme

·         Cep Telefonlarına Toplu SMS Göderimi

·         Toplu etiket yazımı

·         Cari kart ve cari özel bazında toplu cari seçimi

·         Daha önceden tanımlanmış etiket tasarım seçimi

·         Detaylı raporlamalar