Bütçe Planlama

WorkCube Kurumsal Performans Yönetiminin bir parçası olan bütçe modülü, kurumların stratejik vizyonuna uygun hedeflere, bütçe altında ulaşmalarını sağlar

Bütçe Planlama, gelir ve gider hedeflerini çok boyutlu planlar ve gerçekleşme oranlarını gerçek zamanlı izler

Workcube Bütçe Yönetimi

 

WorkCube Kurumsal Performans Yönetiminin bir parçası olan bütçe modülü, kurumların stratejik vizyonuna uygun hedeflere, bütçe altında ulaşmalarını sağlar.

Entegre: Stratejik, operasyonel vre finansal planların hepsi tek bir merkezden yönetilir. Yöneticiler kendi bütçelerini masa üstü dökümanlarda planlamak durumunda kalmaz.

Paylaşılabilir: % 100 Web tabanlı WorkCube’de bütçelere, ilgili kişiler istedikleri zaman, istedikleri yerden sadece internet bağlantısıyla erişebilirler.

Uyarlanabilir: Sınırsız sayıda bütçe ve finansal senaryo oluşturma ve bunları  tarih ve isimlerle versiyonlama, şirketlerin iş ortamında yaşanan değişikliklere göre ihtiyaç duydukları zaman revize etmelerine imkan tanır.

Gerçek Zamanlı: Entegre bir sistemin parçası olan workcube bütçeleme ve finansal senaryolar modüllerinde planlanan/gerçekleşen rakamlar daima günceldir. Çünkü kurumun diğer birimleri tarafından yapılan tüm veri girişleri direkt olarak bu modüllerde gerçekleşen rakamlar olarak yer alır.

Etkin: Finans yöneticileri ve departman yöneticileri, verileri yönetmekten çok zamanların büyük çoğunluğunu işlerini yönetmekte kullanır.

Amaca Uygun: Executive Suit modülünde, yöneticilere özel tasarlanmış ekranlar, yöneticilerin bilmeleri gereken her türlü veriye özet ve bütünsel halde ulaşmalarını ve böylece işletmelerindeki büyük fotoğrafı daha net görmelerini sağlar.

WorkCube Bütçe ve Finansal Planlama Yönetimi Özellik ve Fonksiyonları

Stratejik planları, detay planlar ile karşılaştırma
Hedeflenen ve gerçekleşen bütçeler ve senaryolar arasında güçlü ilişki takibi yapabilme
Farklı zaman dilimlerine yayılmış sınırsız genel ve detay bütçeler oluşturabilme
Tarih aralığına ve aylara göre bütçe raporları ile gerçekleşen ve planlanan rakamları karşılaştırma
Masraf merkezi, bütçe kalemi, aktivite ve ilgili kişi bazında gerçekleşen ve planlanan bütçe gelir/gider raporları alabilme.
Masraf ve gelir merkezlerini, şube, departman, iş gurubu veya müşteri ile ilişkilendirme
Sınırsız sayıda ve hiyerarşide bütçe kategorisi oluşturma
Bütçe Kategorileri altında sınırsız sayıda ve hiyerarşide gelir ve gider kategorisi tanımlama
Gelir ve giderleri muhasebe ile ilişkilendirme
Bütçeleri, bütçe raporlarını ve finansal senaryoları print alma, email olarak gönderme, Microsoft Office ve Open Office dosyalarına ve PDF’e dönüştürebilme.