İK - Bordro ve Özlük
E-hesap modülü en son yasa ve mevzuat değişikliklerine uygun hesaplamalarla tüm maaş planları, kademeler, dereceler, farklı ödeme bileşenleri, değişken tazminat planları ve yardımların yer aldığı kapsamlı bir ödenek sistemi dizayn etmenizi sağlar.


Workcube E-Hesap
WorkCube İK E-Hesap modülü çalışanlarınız ile ilgili maaş, sosyal yardım, ikramiye, toplu ücret ayarlaması, resmi kurumlarla ilişkiler v.b. işlem ve faaliyetlerinizi yürütmenize  ve tek bir merkezden yönetmenize imkan tanır.

WorkCube İK E-Hesap modülünde Sosyal yardım kuruluşları ve kamu dairelerine verilmek üzere ihtiyaç duyduğunuz tüm resmi bilgi ve belge düzenlemeleri bulunur.

WorkCube E-hesap modülündeki tüm hesaplama ve belge formları en son yasa ve mevzuat değişikliklerine uygun olarak düzenlenmiştir.

E-hesap modülü maaş planları, kademeler, dereceler, farklı ödeme bileşenleri, değişken tazminat planları ve yardımların yer aldığı kapsamlı bir ödenek sistemi dizayn etmenizi sağlar.
 
Kullanıcıya göre tanımlanmış gruplar halinde maaş bütçesi oluşturmanıza ve yönetmenize imkan verir. Yöneticiler ödül ve hediyeler, net maaş, yıllık ikramiyeler v.b. bir çalışan ile ilgili tüm ödenek bilgilerine anında ulaşabilir.  Yöneticiler çalışanların maaş zamlarını tek tek veya grup halinde sistem üzerinde yapabilirler.

WorkCube İK E-Hesap modülü ücretli / ücretsiz izin, fazla mesai, vardiya ve çalışma saatleri gibi bilgileri tanımlamanıza ve tüm hesaplamalarınızla birebir entegre kullanmanıza imkan tanır.

Workcube İK Bordro ve Özlük Fonksiyonları
Son yasa ve mevzuat değişikliklerine uygun hesaplama ve belge düzenlemeleri ile birlikte

Tüm çalışanlara ait ücret ve ödenek bilgilerini kaydetme, takip etme ve güncelleme
Çalışanlarda toplu ücret ayarlaması yapma
Brüt, net ücret ayarı
Çalışanlarla muhasebe kodu ilişkilendirme
Çalışanı masraf merkezine atama
Tüm SSK, sendika bilgilerini kaydetme
Yabancı çalışan/yerli çalışan ayrımı
Çalışanı vardiyalarla ilişkilendirme
İşten çıkarma işlemleri (Yasal şablonlara uygun tüm belge ve bildirgeleri oluşturma)
İşten çıkarma işlemlerinde ihbar ve kıdem tazminatı hesaplama
Farklı para birimlerinde ve ay ay çalışan maaş planlaması yapma
Farklı dönemler için farklı yöntem ve özelliklerde, sınırsız ek ödenek, kesinti ve vergi istisnası tanımlama
Dönemsel satış primi tanımlama (satış primleri yapılan tanımlamaya göre satış modülü ile tam entegrasyon halinde sistem tarafından otomatik hesaplanır)
Tüm çalışanların ücretlerini tek bir listede görme, farklı formatta belge olarak kaydetme, kağıda dökme, PDF yapma, e-mail olarak gönderme
Alfabetik veya numara sırasına göre çalışan hesap ekstresi görme, kaydetme, PDF yapma
Şube ve kişi puantaj
Hesap özeti-İcmal (Kişi, Departman, Şube, Şirket ve Tüm Şirketler Grubu)
Özel özet bordro (Kişi ve Şube)
SSK aylık ve 4 aylık bildirgeler
Mesai ve fazla mesai takibi
İzinler
Toplu ücret ayarlama (Şirkete, pozisyon tipine, döneme ve giriş tarihine bağlı olarak)
İşten çıkarma prosedürleri ve hesapları
Çalışana ve yakınına vizite
İş kazalarının ve tutanaklarının tutulması, iş kazası istatistikleri (raporlama)
Eş-Çocuk sağlık belgeleri
Emekli çalıştırma
Avans talepleri
Yasal "Zorunlu Çalıştırma"lara uygun tanımlamalar ve uygun personel sayısı kontrolü. (Sakat, hükümlü ve terör mağdurları için)
Disiplin işlemleri (ihtarlar, ödüller, olay tutanakları)
Zimmet işlemleri (devir ve işten çıkarmaya uygun)
İç ve dış denetim işlemleri ve takibi
İşyeri hekiminin kullanımına uygun sağlık işlemleri takibi ve sağlık defterleri dökümü
Tüm yasal bildirgeler ve belgelerin otomatik olarak oluşturulması (SSK, İşkur, Çal.Bak.)
Sınırsız ek form tanımlama
PDKS Sistemleri ile uyum