İş Akış ve Süreç Yönetimi
İş süreçlerini yönetmek artık çok kolay. Herhangi bir proje ya da iş ile ilgili tüm süreçlerin belirlenmesi, takibi, onayı ve ilgili kişi yetkilendirmesini tek bir noktadan yönetin.

Workcube İş Akış ve Süreç Yönetimi WorkCube’de yer alan her bir modül ve gerçekleştirdiğiniz her bir operasyon tipi için, sisteme iş bilgisi girişini, yönlendirmesini, onayını, işin gerçekleştirilmesini ve kontrolünü, aşama aşama birbirini takip eden komple süreçler olarak planlamanızı ve birbirinden bağımsız iş akış zincirleri oluşturmanızı sağlar. Süreçler üzerinde yetki denetimi imkanı sunar. Workcube süreçlerinizi mükemmel ve uctan uca yönetmeniz için tasarlandı. Workcube İş Süreçleri Yönetimi, organizasyonun tüm birimlerinin, tedarikçilerin ve müşterilerin iş akışlarıyla çalışmalarına olanak sağlar. WorkCube İş Akış ve Süreç Yönetimi Fonksiyonları WorkCube, Enterprise, Partner ve Public Portallerin bir bileşkesi ve kesişim kümesi olan iş süreçlerinizi başarıyla yönetebilmeniz için özel süreç tasarımcısına sahiptir. WorkCube'de süreçlerinizi en ince detayına kadar aşama aşama planlayabilirsiniz. Her aşamada ve işlemler üzerinde kişilere özel yetkilendirme yaparsınız. Aşamalarda tanımladiğiniz zamanlı onay ve uyarı mekanizmasi ile süreçlerinizin istenen akışında ve tam zamanında gerçekleşmesini sağlarsınız. Süreçlerinizi istediğiniz an değiştirebilir, yeniden planlayabilir, farklı kişileri süreçlere dahil eder veya çıkarırsınız. Değişen dünyaya ve iş yapma biçimlerine anında uyum sağlarsınız. Kurumsal iş ortaklarınızı ve hatta bireysel müşterilerinizi süreçlerinize dahil edersiniz. Kişilerin sadece çalıştıkları depratmanlara göre değil, iş süreçlerinde üstlendikleri aktif fonksiyonlara göre, WorkCube'de kişiye özel menüler tasarlar, çalışanlarınızın iş süreçlerindeki rollerini daha hızlı ve etkin yönetmelerini sağlarsınız.